ייצור

לפניכם גלריית תמונות של מתקני היצור של Sudtech


מכונת ציפוי דו צדדית אוטומטית

קו יצור Yamaha SMD

תא הרצות מבוקר טמפרטורה ומבוקר על ידי מחשב

מעבדה

קו ייצור

קו ייצור

מכונת הלחמת גל

קו ייצור Yamaha SMD

תא ערפל מלח

ציוד טרום ייצור

מחלקת טרום ייצור

קו ייצור

מכונת ציפוי דו צדדית אוטומטית

ציוד בדיקה אוטומטי עם יכולות מעקב

בדיקת עמידות האריזה לשינוע

מכונת הדפסת ליזר

קו הרכבה ידני

מחלקת טרום ייצור